Resimli En Çok Yorum Yapanlar Eklentisi

Resimli En Çok Yorum Yapanlar Eklentisi

Blogger eklentileriyle blogumuzu güzelleştirmeye devam ediyoruz.Eğer Blogger kullanıcısıysanız blogunuzun sidebarına blogunuzda en çok yorumda bulanan üyelerinizi gösteren bir widget ekleyebilirsiniz.  Sizinle paylaştığımız bu blogger eklentisi ile hem blogunuzu güzelleştirecek hem de blogunuzda yorum yapan ziyaretçilerin daha çok yorum yapmalarına küçük bir aracı olabilir.Resimli En Çok Yorum Yapanlar eklentisini blogunuza eklemek için aşağıdaki kodları HTML/JavaScript olarak eklemeniz yeterli.
 <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> 
 <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> 
 <br /></div> 
 <style type="text/css"> 
 .top-commenter-line img { 
 -webkit-border-radius: 100px; 
 -moz-border-radius: 100px; 
 border-radius: 100px; 
 -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4); 
 -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4); 
 box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4); 
 margin-left:5px;margin-right:5px; 
 } 
 .top-commenter-line {margin: 5px 0;border-bottom:1px solid #eee;padding:3px 5px 6px 0px;} 
 .top-commenter-line .profile-name-link {padding-left:0;font-weight:bold;} 
 .top-commenter-avatar {vertical-align:middle;width:30px;height:30px; 
 } 
 </style> 
 <script type="text/javascript"> 
 // 
 // Resimli En Çok Yorum Yapanlar Eklentisi 2015. 
 //  
 // Kaynak http://www.wepblogger.com/2015/01/resimli-en-cok-yorum-yapanlar-eklentisi.html 
 // 
 // CONFIG: 
 var maxTopCommenters = 5; // Yorumcu Sayısı En Fazla 
 var minComments = 1; // En Az Yorum Sayısı 
 var numDays = 0; // from how many days (ex. 30), or 0 from "all the time" 
 var excludeMe = false; // false: Yazar Yorumları Hariç 
 var excludeUsers = ["Luhur Muhamad Fatah", "Anonymous", "luhur fatah"]; // exclude these usernames 
 var maxUserNameLength = 42; // 0: don't cut, >4: cut usernames 
 // 
 var txtTopLine = '<b>[#].</b> [image] [user] ([count])'; 
 var txtNoTopCommenters = 'No top commentators at this time.'; 
 var txtAnonymous = ''; // Anonim Kişiler 
 // 
 var sizeAvatar = 56; 
 var cropAvatar = true; 
 // 
 var urlNoAvatar = "http://lh4.googleusercontent.com/-069mnq7DV_g/TvgRrBI_JaI/AAAAAAAAAic/Iot55vywnYw/s"+sizeAvatar+"/avatar_blue_m_96.png"; // http://www.blogger.com/img/avatar_blue_m_96.png resizeable 
 var urlAnoAvatar = 'http://www.gravatar.com/avatar/00000000000000000000000000000000?d=mm&s=' + sizeAvatar; 
 var urlMyProfile = ''; // set if you have no profile gadget on page 
 var urlMyAvatar = ''; // can be empty (then it is fetched) or url to image 
 // config end 
 // for old IEs & IE modes: 
 if(!Array.indexOf) { 
 Array.prototype.indexOf=function(obj) { 
 for(var i=0;i<this.length;i++) if(this[i]==obj) return i; 
 return -1; 
 }} 
 function replaceTopCmtVars(text, item, position) 
 { 
 if(!item || !item.author) return text; 
 var author = item.author; 
 var authorUri = ""; 
 if(author.uri && author.uri.$t != "") 
 authorUri = author.uri.$t; 
 var avaimg = urlAnoAvatar; 
 var bloggerprofile = "http://www.blogger.com/profile/"; 
 if(author.gd$image && author.gd$image.src && authorUri.substr(0,bloggerprofile.length) == bloggerprofile) 
 avaimg = author.gd$image.src; 
 else { 
 var parseurl = document.createElement('a'); 
 if(authorUri != "") { 
 parseurl.href = authorUri; 
 avaimg = 'http://www.google.com/s2/favicons?domain=' + parseurl.hostname; 
 } 
 } 
 if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile && urlMyAvatar != "") 
 avaimg = urlMyAvatar; 
 if(avaimg == "http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif" && urlNoAvatar != "") 
 avaimg = urlNoAvatar; 
 var newsize="s"+sizeAvatar; 
 avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+-c\//, "/"+newsize+"-c/"); 
 if(cropAvatar) newsize+="-c"; 
 avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+(-c){0,1}\//, "/"+newsize+"/"); 
 var authorName = author.name.$t; 
 if(authorName == 'Anonymous' && txtAnonymous != '' && avaimg == urlAnoAvatar) 
 authorName = txtAnonymous; 
 var imgcode = '<img class="top-commenter-avatar" height="'+sizeAvatar+'" width="'+sizeAvatar+'" title="'+authorName+'" src="'+avaimg+'" />'; 
 if(authorUri!="") imgcode = '<a href="'+authorUri+'">'+imgcode+'</a>'; 
 if(maxUserNameLength > 3 && authorName.length > maxUserNameLength) 
 authorName = authorName.substr(0, maxUserNameLength-3) + "..."; 
 var authorcode = authorName; 
 if(authorUri!="") authorcode = '<a class="profile-name-link" href="'+authorUri+'">'+authorcode+'</a>'; 
 text = text.replace('[user]', authorcode); 
 text = text.replace('[image]', imgcode); 
 text = text.replace('[#]', position); 
 text = text.replace('[count]', item.count); 
 return text; 
 } 
 var topcommenters = {}; 
 var ndxbase = 1; 
 function showTopCommenters(json) { 
 var one_day=1000*60*60*24; 
 var today = new Date(); 
 if(urlMyProfile == "") { 
 var elements = document.getElementsByTagName("*"); 
 var expr = /(^| )profile-link( |$)/; 
 for(var i=0 ; i<elements.length ; i++) 
 if(expr.test(elements[i].className)) { 
 urlMyProfile = elements[i].href; 
 break; 
 } 
 } 
 for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) { 
 var entry = json.feed.entry[i]; 
 if(numDays > 0) { 
 var datePart = entry.published.$t.match(/\d+/g); // assume ISO 8601 
 var cmtDate = new Date(datePart[0],datePart[1]-1,datePart[2],datePart[3],datePart[4],datePart[5]); 
 //Calculate difference btw the two dates, and convert to days 
 var days = Math.ceil((today.getTime()-cmtDate.getTime())/(one_day)); 
 if(days > numDays) break; 
 } 
 var authorUri = ""; 
 if(entry.author[0].uri && entry.author[0].uri.$t != "") 
 authorUri = entry.author[0].uri.$t; 
 if(excludeMe && authorUri != "" && authorUri == urlMyProfile) 
 continue; 
 var authorName = entry.author[0].name.$t; 
 if(excludeUsers.indexOf(authorName) != -1) 
 continue; 
 var hash=entry.author[0].name.$t + "-" + authorUri; 
 if(topcommenters[hash]) 
 topcommenters[hash].count++; 
 else { 
 var commenter = new Object(); 
 commenter.author = entry.author[0]; 
 commenter.count = 1; 
 topcommenters[hash] = commenter; 
 } 
 } 
 if(json.feed.entry.length == 200) { 
 ndxbase += 200; 
 document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&start-index='+ndxbase+'&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>'); 
 return; 
 } 
 // convert object to array of tuples 
 var tuplear = []; 
 for(var key in topcommenters) tuplear.push([key, topcommenters[key]]); 
 tuplear.sort(function(a, b) { 
 if(b[1].count-a[1].count) 
 return b[1].count-a[1].count; 
 return (a[1].author.name.$t.toLowerCase() < b[1].author.name.$t.toLowerCase()) ? -1 : 1; 
 }); 
 // list top topcommenters: 
 var realcount = 0; 
 for(var i = 0; i < maxTopCommenters && i < tuplear.length ; i++) { 
 var item = tuplear[i][1]; 
 if(item.count < minComments) 
 break; 
 document.write('<di'+'v class="top-commenter-line">'); 
 document.write(replaceTopCmtVars(txtTopLine, item, realcount+1)); 
 document.write('</d'+'iv>'); 
 realcount++; 
 } 
 if(!realcount) 
 document.write(txtNoTopCommenters); 
 } 
 document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>'); 
 </script></div> 

Daha Fazlası: RSS Feed | Email Aboneliği Yayın Sayısı :